Större krav på långsiktighet i arbetsmarknadsprojekt

Endast ett fåtal av de projekt som får medel från Europeiska Socialfonden lever vidare som ordinarie verksamhet efter att projekten tagit slut. Temagruppen Unga i arbetslivet har studerat framgångsfaktorer och fallgropar. Resultaten presenteras i rapporten Temporära organisationer för permanenta problem.

5 mars kl 13.45, Östersunds Rådhus samt live via www.temaunga.se

Endast ett fåtal av de projekt som får medel från Europeiska Socialfonden lever vidare som ordinarie verksamhet efter att projekten tagit slut. Temagruppen Unga i arbetslivet har studerat framgångsfaktorer och fallgropar. Resultaten presenteras i rapporten Temporära organisationer för permanenta problem.

Måndagen 5 mars presenterar temagruppen resultaten från studien. Det görs under konferensen Unga på väg in i arbetslivet i Östersund som arrangeras av Navigatorcentrum i Östersund tillsammans med temagruppen Unga i arbetslivet.

Rapporten lyfter utmaningar och presenterar framgångsfaktorer för implementering av projektverksamheter med målet att få unga arbetslösa närmare studier eller arbete. Navigatorcentrum i Östersund är ett av de projekt som lyckats gå från projekt till permanent verksamhet.

Under konferensen undertecknas under högtidliga former av Östersunds kommun, Regionförbundet Jämtlands län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Jämtlands gymnasieförbund en avsiktsförklaring att fortsätta arbeta gemensamt för att stödja unga på väg in i arbetslivet

För ytterligare information kontakta:
Håkan Printz, enhetschef Navigatorcentrum, 070-640 31 17, hakan.printz@ostersund.se
Linus Källander, temagruppen Unga i arbetslivet 08-566 219 23, linus.kallander@ungdomsstyrelsen.se.

 

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se