Sverige uppmärksammar Europaåret för frivilligarbete

Drygt fyra miljoner svenskar är involverade i frivilligarbete av något slag. Det kommer att uppmärksammas särskilt i år eftersom det är Europaåret för frivilligarbete. Programmet för det svenska frivilligåret innehåller utställningar, konferenser filmprojekt och en rad andra aktiviteter.

Varje år fokuserar EU på ett tema och i år är det frivilligarbete. Det finns cirka 94 miljoner volontärer i EU - det är nästan 23 procent av alla européer över 15 år. I Sverige engagerar sig hälften av alla medborgare i ideellt arbete, det är en hög siffra i förhållande till andra länder. Under året kommer frivilligorganisationernas viktiga arbete både i Sverige och i andra länder inom EU att synliggöras på olika sätt.

– Det finns ett enormt engagemang som ofta inte uppmärksammas. Det finns därför mycket som skulle kunna göras för att främja och synliggöra det frivilliga arbetet. Därför är det särskilt glädjande att EU-kommissionen har utsett 2011 till Europaåret för frivilligt arbete, säger Ungdomsstyrelsen generaldirektör Per Nilsson.

Ungdomsstyrelsen kommer att samordna Sveriges aktiviteter under frivilligåret. 

–Vi kommer att uppmuntra nätverkande för frivilligorganisationer och lyfta fram värdet av det frivilliga arbetet på både samhälls- och individnivå, tillägger Per Nilsson.

Under året anordnas en rad aktiviteter både i Sverige och i Europa. Bland annat arrangeras fyra europeiska konferenser som lyfter frivilligarbetet politiskt. En utställning vandrar runt i Europa under året. Den ställs ut i Europahuset i Stockholm mellan 10 och 12 augusti 2011.

Här kan du läsa mer om vad som händer i Sverige under frivilligåret: http://www.ungdomsstyrelsen.se/frivilligaret eller www.europa.eu/volonteering

För mer information kontakta Sonya Aho på telefon 070-663 39 18  eller via sonya.aho@ungdomsstyrelsen.se.

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera