TROTS EKONOMISK UTSATTHET TAR UNGA STÄLLNING MED PLÅNBOKEN

Ung i dag 2009 visar att få unga deltar i politiska möten och är medlemmar i politiska partier. I stället väljer de att engagera sig genom att skriva på namninsamlingar, köpa produkter av ideologiska skäl och ge pengar till samhällsinriktade organisationer.

Ungdomsstyrelsen har lämnat Ung idag 2009, som är en uppföljning av ungas levnadsvillkor, till regeringen och Nyamko Sabuni. Den innehåller underlag från en rad myndigheter som har uppdrag inom ungdomspolitiken. Rapporten beskriver bland annat ungas ekonomi, hälsa, fritid och samhällsinflytande.

Ung idag 2009 visar att unga drabbas hårt av arbetslöshet. Det har skett en kraftig ökning av arbetslösa bland unga det senaste året. Allt fler unga har det svårt ekonomiskt. Andelen unga med låg ekonomisk standard ökar och fler unga får ansökningar om betalningsföreläggande.

Rapporten visar på delvis nya trender inom ungas delaktighet och inflytande.

– En tredjedel av de unga tar ställning genom att köpa produkter av etiska eller ideologiska skäl, säger Per Nilsson, generaldirektör. Ytterligare en tredjedel kan tänka sig att göra det. Det pekar på ett starkt ungt engagemang – trots bistra ekonomiska tider.

I rapporten visas också att traditionella påverkanssätt, som att vara medlem i ett politiskt parti och att delta i ett politiskt möte, är mindre vanligt bland unga. Bara runt fem procent var medlemmar i ett politiskt parti eller hade deltagit i något politiskt möte under det senaste året. En tredjedel kan tänka sig att engagera sig partipolitiskt medan mer än hälften är negativa till det.

– Unga är engagerade politiskt men väljer ofta att aktivera sig på andra sätt än i de traditionella formerna, säger Per Nilsson. I valet till Europaparlamentet visar undersökningar att valdeltagandet bland unga har ökat. Detta gäller främst bland unga män.

Ung idag 2009 visar att unga framför allt väljer att engagera sig genom att skriva på namninsamlingar, köpa produkter av etiska och ideologiska skäl och att ge pengar till samhällsinriktade organisationer.

Andra resultat i rapporten: • Unga med högutbildade föräldrar deltar betydligt oftare i politiska aktiviteter än de med lågutbildade föräldrar • Bara två procent av de unga har under året deltagit i olagliga demonstrationer eller aktioner och 80 procent kan inte tänka sig att delta i sådana aktioner.
• Andelen unga som uppger att de deltagit i lagliga demonstrationer under det senaste året har halverats mellan 2004 och 2009.

Läs hela Ung idag 2009 på http://www.ungdomsstyrelsen.se

För mer information kontakta Anette Persson, informatör, tfn 070-663 39 18, malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera