UMEÅ HAR NOMINERATS TILL ATT BLI ÅRETS UNGDOMSKOMMUN

Nu är det klart: de nominerade till att bli Årets ungdomskommun är Umeå, Östersund och Kristinehamn. Sex kommuner hade ansökt om att få utmärkelsen: Östersund, Söderhamn, Kristinehamn, Kiruna, Lidköping och Umeå.– Umeå presenterar många fräscha grepp inom ungdomspolitiken. Bland annat handlar det om en rad olika sätt att göra unga mer delaktiga i den demokratiska processen, säger Per-Uno Frank, handläggare på Ungdomsstyrelsen.

Några av de insatser som är särskilt värda att uppmärksammas - Flera ungdomsombud som stöttar elevråden.
- Både lärare och elever utbildas i formellt elevinflytande.
- Unga bereds möjlighet att delta i de politiska nämndernas sammanträden.

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram exempel på kommuner som satsar på ungdomar och där samverkan sker mellan olika aktörer. Men också kommuner som tar ungas behov och engagemang på allvar och arbetar för att ge unga verkligt inflytande. Detta utifrån kunskap om ungas hälsa, fritid, skolmiljö eller möjligheter på arbetsmarknaden.

Det är kommunerna själva som ansöker om utmärkelsen. I urvalskommittén, som nominerar, ingår representanter från Barnombudsmannen, Sveriges ungdomsråd, Jönköpings kommun, Communicare och Ungdomsstyrelsen. Årets ungdomskommun utses av Ungdomsstyrelsens generaldirektör bland dem som urvalskommittén nominerat. Utmärkelsen delas ut för tolfte året i rad.

För mer information: Per-Uno Frank, handläggare tfn 08-566 219 39, per-uno.frank@ungdomsstyrelsen.se

Inger Ashing, chef för verksamhetsområdet Nationell och kommunal ungdomspolitik tfn 08-566 219 40, inger.ashing@ungdomsstyrelsen.se

Maria Persdotter, pressinformatör tfn 070-663 39 18, maria.persdotter@ungdomsstyrelsen.se

www.ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.


Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera