Unga hbt-personer söker sig i mindre utsträckning till idrotten än andra

Fler än sju av tio homo- eller bisexuella killar går aldrig på sportevenemang i jämförelse med unga heterosexuella personer, av dem går var tredje kille aldrig på sportevenemang. Det finns också stora skillnader mellan hur stor andel av unga hbt-personer och unga heterosexuella personer som idrottar i idrottsföreningar. Skillnaderna är större bland killar än bland tjejer och störst är skillnaderna inom ungdomsidrotten. Det visar nya siffror från en enkät som Ungdomsstyrelsen presenterar idag.

Ungdomsstyrelsen och Centrum för idrottsforskning ordnar idag, fredag den 26 september, en konferens om hbt och idrott där ny statistik presenteras. Resultaten talar för att det finns flera utvecklingsområden inom idrottsrörelsen.

Det är stora skillnader mellan andelen unga homo- eller bisexuella personer och andelen unga heterosexuella personer som idrottar i en förening. Skillnaderna är större bland killar än bland tjejer och de största skillnaderna finns inom ungdomsidrotten.

– Det är viktigt att skapa trygga miljöer för unga. Där har idrotten en självklar plats och en viktig roll att fylla. Idrott bidrar till bättre hälsa hos unga, vilket är det viktigaste motivet för det offentliga stödet. Om vi sedan lägger till annat som föreningslivet bidrar till som bättre samhälle, ökad demokrati och mänskliga rättigheter är det tydligt att idrottsrörelsen kan bidra med väldigt mycket, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson.

I den kartläggning som Ungdomsstyrelsen gjorde 2010 och som återges i rapporten Hon Hen Han framgår att unga homosexuella, bisexuella och transpersoner mår sämre än andra unga. Det beror på att de är utsatta för diskriminering. Detta sker inom alla samhällsområden, också inom idrotten.

Resultaten indikerar tydligt att det finns stora utmaningar i att skapa icke-diskriminerande miljöer inom idrotten.

Vid konferensen diskuteras också siffror som understryker att det finns särskilda utmaningar inom lagidrott för killar. Åtta procent av killarna i lagsporter uppger att deras ledare inte gillar homosexuella. Bland tjejerna är det två procent som uppger att ledaren inte gillar homosexuella.

Under åren 2011–2013 har Ungdomsstyrelsen ett regeringsuppdrag att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga. Syftet är att skapa fler öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer.

Dagens konferens riktar sig till representanter för idrottsrörelsen samt till forskare inom området idrott och hälsa.

För mer information kontakta Sonya Aho på telefon 08-566 219 20 eller via sonya.aho@ungdomsstyrelsen.se.

 

 

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Dokument & länkar