UNGA I KALMAR LÄN BESKRIVER SINA LEVNADSVILLKOR

Nu får unga i Hultsfred, Oskarshamn och Vimmerby svara på frågor om sin hälsa, hur de upplever skolan och hur de ser på sin fritid. Kommunen vill få ökad kunskap om ungdomarnas levnadsvillkor med hjälp av Ungdomsstyrelsens enkät Lupp*. Ytterligare 18 kommuner deltar i undersökningen.– Om man slår ihop alla de budgetposter som berör barn och unga så uppgår det i många kommuner till cirka en fjärdedel av den totala budgeten. Därför kan en sådan här undersökning vara ett bra underlag när kommunen beslutar om hur de ska satsa på skola, ungdomsgårdar, idrott, boende för unga och annan verksamhet som rör unga, säger Magnus Björkström, utredare på Ungdomsstyrelsen.

Frågorna i enkäten handlar om allt från synen på inflytande och demokrati i kommunen till hur unga upplever sin hälsa, fritid, skola, arbetsmarknad och vad de har för framtidsplaner.

– Kontakter med arbetsmarknaden är en viktig faktor för att unga ska få jobb. Genom enkäten får kommunen kunskap om hur många av ungdomarna som sommarjobbat eller på annat sätt har varit i kontakt med arbetslivet. Om de som haft sommarjobb är få i jämförelse med i andra kommuner kan det vara värdefullt för beslutsfattarna att känna till det, säger Magnus Björkström.

Om enkäten genomförs regelbundet i en kommun kan den användas till att följa upp effekterna av de beslut som fattas. Det finns också möjlighet att jämföra resultaten mellan olika kommuner och med resultaten från en nationell undersökning som Ungdomsstyrelsen genomför.

De 21 kommuner som ska delta i enkätundersökningen är: Ale, Bräcke, Eksjö, Hultsfred, Hörby, Järfälla, Katrineholm, Kungsbacka, Ludvika, Lysekil, Mark, Markaryd, Oskarshamn, Skellefteå, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, Sölvesborg, Ulricehamn, Vimmerby och Värmdö.
* Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

För mer information: Susanne Svensson, fritidsassisten, Hultsfreds kommun tfn 0495-24 05 25, susanne.svensson@hultsfred.se

Maria Norberg, fritidsledare, Oskarshamns kommun tfn 0491-881 93, maria.norberg@oskarshamn.se

Carina Johansson, Vimmerby kommun tfn 0492-76 95 16, carina.johansson@vimmerby.se

Magnus Björkström, utredare, Ungdomsstyrelsen tfn 08-566 219 46, magnus.bjorkstrom@ungdomsstyrelsen.se

Inger Ashing, chef för Nationell och kommunal ungdomspolitik tfn 08-566 219 40, 0702-16 16 99, inger.ashing@ungdomsstyrelsen.se

www.ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera