UNGA I RISKZON – RESULTAT FRÅN SATSNINGEN

Ungdomsstyrelsen har i två år arbetat med ett regeringsuppdrag kring ungdomar i riskzon. Uppdraget har varit att främja verksamhet i socialt utsatta områden för att förebygga att unga hamnar i ett utanförskap. Under dessa två år har 125 miljoner fördelats till drogfria mötesplatser, ideella organisationer samt till kompetensutveckling för personal och kvalitetsutveckling av ungdomsverksamhet.Bland de medverkande finns Anders Eriksson, Preventionscentrum, Carin Götblad, Polismyndigheten i Stockholms län och Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen.

- Ett viktigt resultat är att över 3 700 fritidsledare och fältassistenter har fått kompetensutveckling för att bättre kunna möta och se dessa ungdomar. Det är mycket glädjande för det har länge varit ett eftersatt område, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

Frågor kring hearingen och satsningen besvaras av Sofia Johansson, pressekreterare Tfn 070-663 39 18, sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera