UNGA OROAS ÖVER ATT INTE FÅ VÄLJA MAKE ELLER MAKA

I dag lämnade Ungdomsstyrelsen över rapporten ”Gift mot sin vilja” till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Den visar att fem procent av svenska ungdomar i åldern 16-25 år upplever att de inte fritt kan välja make eller maka.

”Gift mot sin vilja” består bland annat av en rikstäckande undersökning som Ungdomsstyrelsen gjorde tillsammans med Statistiska centralbyrån. Den visar att nästan 70 000 unga i Sverige har ett begränsat eller villkorat val i förhållande till äktenskap och val av partner och att 8 500 av dessa unga känner sig oroliga för att inte själva få välja vem de ska gifta sig med.

– ”Gift mot sin vilja” är en angelägen undersökning som synliggör de dolda livsvillkor som många unga lever med, säger generaldirektör Per Nilsson. Att få gifta sig med den man själv vill är faktiskt en viktig mänsklig rättighet. För en stor grupp unga är detta inte självklart. Både lagförändringar och förebyggande åtgärder behövs för att komma tillrätta med det.
Det var 2008 som regeringen gav Ungdomsstyrelsen uppdraget att ”kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige”. I uppdraget ingick att belysa situationen för dem som drabbas liksom kunskapen hos myndigheter, kompetensutvecklingsbehov samt att ge förslag på förebyggande åtgärder. Ungdomsstyrelsen har genomfört studien tillsammans med bland andra Barnombudsmannen, länsstyrelserna, Migrationsverket, Skatteverket och Socialstyrelsen. Stockholms stads enkät till niondeklasselever i Stockholm 2009 är en av flera viktiga undersökningar som ligger till grund för rapporten.

De olika studier som ingår i rapporten visar att det främst är flickor som oroar sig. Religion och utländsk bakgrund är viktiga faktorer. Många unga tror att de skulle bestraffas av föräldrarna om de vore homo- eller bisexuella.

Myndigheter i undersökningen bekräftar bilden av att drabbade ungdomar troligen inte söker hjälp. Giftermålen sker ofta i utlandet. Migrationsverket kom i kontakt med 20 ärenden under 2008 men misstänker att det finns ett mörkertal. Ungdomsstyrelsen fick uppgifter av 14 verksamheter som hjälper personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. 248 unga hade sökt stöd hos dessa på grund av ett arrangerat äktenskap mot den egna viljan.

Ungdomsstyrelsen kommer med flera förslag:

· Slopa rätten till dispens för äktenskap där någon part är under 18 år · Erkänn inte fullmaktsäktenskap · Kriminalisera tvångs- och barnäktenskap · Skapa en nationell handlingsplan · Se över en rad lagar och rutiner · Synliggör tvångsäktenskap/arrangerat äktenskap mot den egna viljan i Lagen om vård av unga, LVU, och gör dem till skäl för LVU-insats · Utveckla stöd och behandling för unga som riskerar ett arrangerat äktenskap mot den egna viljan · Skapa nationell mottagning på nätet med stöd och hjälp för unga.

Mer information och rapporten i pdf-form finns på: http://www.ungdomsstyrelsen.se

Kontakta gärna Malin Engstedt, pressekreterare tel 070-663 39 18, malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Dokument & länkar