UNGAS ATTITYDER OCH VÄRDERINGAR – 5 ÅR SEDAN SIST

Unga med attityd är Ungdomsstyrelsens rapport om unga människors attityder och värderingar inom arbete, boende, hälsa, utbildning, demokrati, inflytande och fritid. Syftet är att jämföra attityder och värderingar med andra generationer och mellan olika grupper av unga. Undersökningen görs på uppdrag av regeringen.På presskonferensen kommer vi att lyfta fram två områden där vi sett intressanta förändringar, arbetsmarknad och tolerans.

Antingen krävs pressleg eller föranmälan till Sofia Johansson, pressekreterare Tfn 070-663 39 18, sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera