Ungdomsprojekt delar på 8,7 miljoner

Flera ungdomsprojekt med verksamhet i Stockholmsområdet får stöd när Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar bidrag till 17 ideella organisationer.

Några exempel:

Föreningen Popkollo och projektet Musik som mötesplats får 415 000 kronor för att aktivera nyanlända tjejer i föreningens verksamhet.

Dialogen Resurscentrum för kvinnor i Haninge får 439 000 kronor för att stärka ungdomar att ta större ansvar och stödja deras övergång till vuxenlivet.

Rådet av Enade Kreoler i Vällingby/Hässelby får 640 000 kronor för att skapa nya samlingslokaler för ungdomar.

Bidraget syftar till att stärka ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Organisationer som får bidrag ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.

MUCF har behandlat 63 ansökningar inom denna stödform.

När pengarna fördelas tar MUCF hänsyn bland annat till geografisk spridning. Verksamhet som genomförs i områden med lägre socioekonomisk status prioriteras, liksom verksamhet som vänder sig till nya målgrupper.

Mer information om bidraget http://www.mucf.se/ungas-organisering

Mer information om samtliga som fått stöd – se bilaga.

Presskontakt: Lennart Nylund, kommunikatör, 08 566 219 34, lennart.nylund@mucf.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se