Ungdomsprojekt delar på 8,7 miljoner

Flera ungdomsprojekt i Västra Götaland får stöd när Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar bidrag till 17 ideella organisationer.

Organisationen Jagvillhabostad.nu får 572 000 kronor för att inkludera unga i processen kring den upprustning som ska ske av stadsdelen Bergsjön i Göteborg.

LSU (paraply för Sveriges ungdomsorganisationer) får 670 000 kronor för att stärka ungdomars politiska inflytande i Skövde.

Hjärtums idrottssällskap i Lilla Edet får 350 000 kronor för att utveckla en fritidsgård som ska bidra till ökad förståelse mellan människor i olika åldrar och av olika nationalitet.

Organisationen Ladyfest med verksamhet bland annat i Göteborg får 600 000 kronor för att göra det enklare för unga att engagera sig i lokalt jämlikhetsarbete.

Bidraget syftar till att stärka ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Organisationer som får bidrag ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.

MUCF har behandlat 63 ansökningar inom denna stödform.

När pengarna fördelas tar MUCF hänsyn bland annat till geografisk spridning. Verksamhet som genomförs i områden med lägre socioekonomisk status prioriteras, liksom verksamhet som vänder sig till nya målgrupper.

Mer information om bidraget http://www.mucf.se/ungas-organisering

Mer information om samtliga som fått stöd – se bilaga.

Presskontakt: Lennart Nylund, kommunikatör, 08 566 219 34, lennart.nylund@mucf.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se