Ungdomsprojekt delar på 8,7 miljoner

Flera ungdomsprojekt med verksamhet i Norrbotten får stöd när Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar bidrag till 17 ideella organisationer.

Ett exempel:

Svenska Tornedalingars riksförbund får 376 000 kronor för att utveckla ungdomsorganisationen Met Nuoret. En rad aktiviter ska genomföras, bland dem föreläsningar, samarbete med andra nationella minoriteter, språkläger och utveckling av hemsidan.

Bidraget syftar till att stärka ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Organisationer som får bidrag ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.

MUCF har behandlat 63 ansökningar inom denna stödform.

När pengarna fördelas tar MUCF hänsyn bland annat till geografisk spridning. Verksamhet som genomförs i områden med lägre socioekonomisk status prioriteras, liksom verksamhet som vänder sig till nya målgrupper.

Mer information om bidraget http://www.mucf.se/ungas-organisering

Mer information om samtliga som fått stöd – se bilaga.

Presskontakt: Lennart Nylund, kommunikatör, 08 566 219 34, lennart.nylund@mucf.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se