UNGDOMSUTBYTE KRING KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET FÅR STÖD

När Ungdomsstyrelsen nyligen beviljade pengar inom ramen för EU-programmet ”Ung och Aktiv i Europa” fick Sveriges Förenade HBTQ-studenter stöd. Över 35 000 Euro har beviljats för ett ungdomsutbyte i sommar med deltagare från åtta länder.Sveriges Förenade HBTQ-studenters ungdomsutbyte ska bland annat behandla kön och genus utifrån ett brett perspektiv. Utgångspunkten tas i SFQ:s arbete för transkönade och i den nya svenska diskrimineringslagen från maj 2008. Lagen förbjuder diskriminering på grund av kön och könsöverskridande identitet och uttryck. Under veckan kring ”Genderbending Our Utopia” deltar unga aktivister från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Litauen, Norge, Island och Polen.

– Jag är glad att vi stöttar HBTQ-studenternas initiativ, säger Per Nilsson, generaldirektör. Den svenska lagen är viktig. Vi vill gärna bidra till att ”transfrågorna” diskuteras av unga från länder med diametralt olika syn. Genom att mötas och lära av varandra kan ungdomar få ökad kunskap och tolerans.

– Utbytet handlar om kön och om att skapa förståelse för att kön kan vara mer än de två ”motpolerna” man och kvinna, säger Ann Kristin Fagerlund som är HBTQ-studenternas projektledare. Metoder för att förändra blir ett stort tema. Vi är starkt inspirerade av den nya lagen som förbjuder diskriminering av transpersoner i Sverige. Det ska bli intressant att höra våra litauiska vänners erfarenheter. I Litauen diskuteras just nu en ny lag som ska ”skydda barn och unga från moraliskt skadliga effekter såsom offentlig information om homo- och bisexualitet”.

Hela listan över organisationer som har beviljats bidrag denna gång finns på http://www.ungdomsstyrelsen.se

För mer information kontakta Malin Engstedt, pressekreterare tfn 070-663 39 18, malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se eller Ann Kristin Fagerlund, tfn 070-0541170.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Dokument & länkar