Vad får ungdomsarbetslösheten kosta?

Europeiska socialfondens temagrupp Unga i arbetslivet bjuder in till seminarium den 5 juli i Almedalen.


Finansiell samverkan finns i Sverige när det gäller rehabilitering av personer som behöver samordnade insatser mellan myndigheter, landsting och kommuner så att den enskilde förbättrar sin arbetsförmåga. Kan det vara modellen för arbetet med arbetslösa ungdomar? Åsa Eriksson från Finsam i Avesta berättar hur det kan gå till.
I Danmark har arbetsmarknadspolitiken kommunaliserats – vad innebär det i praktiken? Pernille Madsen från Danmark berättar hur man arbetar med unga arbetslösa i Helsingör.
Under seminariet får vi även en inblick i hur det är att vara ung och arbetslös av skådespelaren Mattias Holmström.

Medierna är välkomna att delta under seminariet. Tid: 5 juli, 13.30–15.30. Plats: S:t Lars kyrkoruin, Visby.

För mer information kontakta vik. pressekreterare Anette Persson på telefon 070-663 39 18 eller via anette.persson@ungdomsstyrelsen.se

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Dokument & länkar