Verkliga val i Ungdomsstyrelsens EU-app

I början av 2014 lanserar vi mittval2014 och www.mittval2014.eu tillsammans med organisationen VoteWatch Europe. Det är både en webbplats och en app för smarta telefoner och surfplattor som bland annat visar hur EU-parlamentarikerna verkligen röstar. Användaren kan rösta via appen för att se hur hen ligger till politiskt i 15 frågor som rör exempelvis kärnkraft, skatter, föräldraledighet och invandring.

Ungdomsstyrelsen lanserar mittval2014 i början av nästa år. Den bygger på röstresultat från politikerna både i Europaparlamentet och i Europeiska unionens råd. Syftet är framför allt att på ett lustfyllt sätt nå unga upp till 35 år – en grupp som deltar i lägre utsträckning än äldre både i nationella val och i val till EU-parlamentet. Tanken är också att visa att alla EU-parlamentariker inte röstar på samma sätt och medvetandegöra unga om att de via appen kan upptäcka skillnader mellan partierna.

– Vi behöver använda många verktyg för att nå unga och uppmuntra dem att engagera sig i de frågor som faktiskt påverkar deras liv. Jag hoppas att mittval2014 ska bidra till att unga intresserar sig för valen 2014 och att rösta, antingen i skolvalen eller i riksdags- och EU-valen. Ungdomsstyrelsen har flera viktiga uppdrag inför Supervalåret 2014. Vi ska stimulera fler att rösta i alla val, vi ska utbilda personer, som arbetar med unga, om Europaparlamentsvalet och vi ska ta fram en lärarhandledning kring mittval2014 som kan hjälpa skolan att illustrera Europaparlamentets politik och de frågor som beslutas där, säger Alice Bah Kuhnke, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Mer information om appen/webbplatsen och organisationerna bakom den:

www.myvote2014.eu

http://www.votewatch.eu/

Presskontakt på Ungdomsstyrelsen är Malin Engstedt som nås via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se eller via mobiltfn 070-663 39 18.

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Media

Media

Dokument & länkar