Yrkesverksamma utbildas om barnrätt och ungdomsperspektiv

Kommunanställda i Göteborgsområdet som arbetar med barn och ungdomar ska lära sig mer om barns rättigheter och om vikten av att ha ett ungdomsperspektiv.

Den 20 november genomför Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) en heldagsutbildning i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund.

Syftet är att öka kunskapen om barns och ungdomars rättigheter och att erbjuda verktyg för att ta reda på hur barn och unga ser på sin livssituation, vilket är viktigt bland annat i samband med politiska beslut.

Barnombudsmannen presenterar Unga direkt, en metod för att lyssna till barn. Unga direkt utgår från att barn är experter på sin egen situation och utifrån den kan dela med sig av erfarenheter och åsikter.

MUCF presenterar sin ungdomsenkät Lupp som använts av kommuner och regioner över hela landet sedan 2003. Många kommuner använder Lupp regelbundet för att kunna följa hur ungdomars villkor förändras och hur nöjda de är med skola, fritid och annat i sina liv.

Lupp och Unga direkt kan användas tillsammans. Barnombudsmannens metod kan vara lämplig om det finns behov av fördjupning på något område som behandlas i Lupp-enkäten.

Mer information: www.mucf.se/lupp och www.barnombudsmannen.se/unga-direkt

Presskontakter: Lennart Nylund, kommunikatör, MUCF, 070-566 26 94

Catherine Jonsson, pressansvarig Barnombudsmannen, 070-437 87 64

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera