IQoro på tröskeln till nya internationella marknader

Allt fler upptäcker nyttan med IQoro. Även internationellt, där marknaderna i Finland, Norge och Storbritannien visar särskilt stort intresse.

– Det har saknats en enkel och effektiv behandling av dysfagi, men även för vanliga problem så som mellangärdesbråck, snarkning och sömnapné. Tack vare IQoro kan nu ännu fler återfå livskvaliteten på naturlig väg, säger Ylvali Gerling, vd för MYoroface.

Ylvali Gerling, vd, och Linn Hägg, marknads- och försäljningschef på MYoroface. Foto: Philippe Rendu

För MYoroface, bolaget bakom den neuromuskulära behandlingsmetoden IQoro, pågår ett målinriktat arbete för att upplysa fler om att det finns en enkel väg till välmående. Inte minst röner bolagets behandlingsmetod uppmärksamhet i Storbritannien. Med 64 miljoner invånare och 1,2 miljoner strokeöverlevare, varav många med behov av behandling för dysfagi – det vill säga ät- och sväljsvårigheter – är det såväl en stor som kunnig marknad.

Terry W. Morris, affärsutvecklare på MYoroface, arbetar direkt mot den brittiska marknaden.

– I Storbritannien är dysfagi och mellangärdesbråck välkända problem bland befolkningen. Där, liksom i Sverige och många andra länder, har det saknats effektiva behandlingsmetoder. Vi vet dessutom att vår metod behandlar andra problem med koppling till samma neuromuskulära kontrollsystem i hjärnan, berättar han.

För att ta sig in på nya marknader ställs höga krav på produkten. I Storbritannien utvärderar nu National Institute for Health and Care Excellence (NICE) – den brittiska motsvarigheten till Socialstyrelsen – IQoro. Den första storskaliga testimplementeringen pågår just nu på ett sjukhus inom National Health Service (NHS). Denna utvärdering ska visa hur metoden kan användas inom allmänna vården i Storbritannien. Hittills har responsen varit positiv.

Vidare, i Norge, är IQoro listat i NAV, den norska motsvarigheten till Försäkringskassan, för behandling av barn med dysfagi. Därtill har MYoroface hållit utbildningar för logopeder från Danmark och Norge, vilket markerade startskottet för försäljningen av IQoro till sjukhus och privatpraktiserande logopeder och dietister. I Finland har MYoroface fått förfrågningar från både grossister och privata apotek som vill börja sälja IQoro. Men det är e-handeln som står för den snabbaste expansionstakten just nu, med privatkonsumenter från hela Europa.

– Vi har en del bitar som måste falla på plats för att på allvar kunna öppna upp mot våra grannländer. Till exempel flerspråkiga manualer för metoden och fungerande logistik- och betallösningar. Men det är på gång, säger Ylvali Gerling, vd.

Träning med IQoro stärker muskulatur som du inte kan nå genom egen vilja, med bevisad effekt. För att aktivera dessa muskler måste nämligen signaler gå upp och ned från hjärnan. IQoro aktiverar – via naturliga kommunikationsvägar från munnen till hjärnan – muskler från ansikte, munhåla, svalg, matstrupe ner till diafragma och magsäck. Det som krävs är 90 sekunders träning per dag med IQoro. På så sätt behandlar IQoro grundorsaken bakom problem så som sväljsvårigheter efter stroke eller problem orsakade av mellangärdesbråck, snarkning och sömnapné.

Läs mer: https://www.iqoro.com

För mer information, kontakta:

Ylvali Gerling, vd, MYoroface: +46 70 344 56 65 ylvali@myoroface.com

Terry W. Morris, affärsutvecklare, MYoroface: + 46 70 837 08 37 terry.morris@myoroface.com

MYoroface är ett medicintekniskt och forskningsdrivet företag som utvecklat och patenterat den svenska produkten IQoro®. IQoro hjälper personer med hiatusbråck, ät- och sväljsvårigheter, snarkning eller apné att öka eller återfå sin livskvalitet. I dag berörs mer än 20 procent av den västerländska befolkningen av dessa problem.

Taggar:

Om oss

MYoroface är ett medicintekniskt och forskningsdrivet företag som utvecklat och patenterat den svenska produkten IQoro®. IQoro hjälper personer med hiatusbråck, ät- och sväljsvårigheter, snarkning eller apné att öka eller återfå sin livskvalitet. I dag berörs mer än 20 procent av den västerländska befolkningen av dessa problem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Allt fler upptäcker nyttan med IQoro. Även internationellt, där marknaderna i Finland, Norge och Storbritannien visar särskilt stort intresse.
Twittra det här

Citat

Det har saknats en enkel och effektiv behandling av dysfagi, men även för vanliga problem så som mellangärdesbråck, snarkning och sömnapné. Tack vare IQoro kan nu ännu fler återfå livskvaliteten på naturlig väg.
Ylvali Gerling, vd för MYoroface