Stipendium ger forskare möjlighet att studera ny metod mot snarkning och sömnapné

Forskarna Thorbjörn Holmlund, Eva Levring Jäghagen och innovatören Mary Hägg får nu möjligheten att genom en kontrollerad studie utreda hur effektiv en ny enkel neuromuskulär behandling är mot sömnapné och snarkning.
Detta tack vare ett stipendium från Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse.
– Säkerställer studien de goda resultat som pilotstudien visat skulle det innebära att fler på sikt kan få behandling, säger Thorbjörn Holmlund, forskare vid Klinisk vetenskap, Umeå universitet.

I dag står det klart att Umeåforskarna Thorbjörn Holmlund, Eva Levring Jäghagen och innovatören Mary Hägg får ett stipendium på 400 000 kronor av Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Tillsammans med Diana Berggren, professor vid Klinisk vetenskap, Umeå universitet, och Thorbjörn Larsson, överläkare Sunderby sjukhus, ska de undersöka om behandlingsmetoden med munhanteln IQoro kan:

• Minska snarkningens intensitet och ljudnivå samt minska antalet andningsuppehåll och perioder med nedsatt luftflöde.

• Minska dagtrötthet, minska eventuella sväljningsavvikelser och höja livskvaliteten.

Många vuxna lider av snarkning och andningsuppehåll under sömn, vilka kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska och muskulära förändringar i luftvägarna och sväljsvårigheter.

– I dag erbjuds behandling till de som lider av andningsuppehåll, men inte till snarkare. För att kunna erbjuda fler drabbade behandling är behovet av en enkel och kostnadseffektiv behandling stor, förklarar Thorbjörn Holmlund.

I en pilotstudie av patienter med sömnapné och snarkning har 90 sekunders självträning per dag med IQoro visat god effekt: den stärker muskelaktivitet i tunga, mjuka gommen och övre luftvägar. Nu ska teamet gå vidare och testa totalt 45 män och 45 kvinnor med snarkningsbesvär och/eller mild sömnapné.

– Om träningen med IQoro visar sig vara effektiv betyder det att den kan minska snarkning och andningsuppehåll, minska negativa biverkningar och öka livskvaliteten, berättar Eva Levring Jäghagen, forskare vid oral diagnostisk radiologi, Umeå universitet.

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse har som syfte att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling med särskild inriktning mot tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design.

Läs mer om stiftelsen här: www.familjenjacobssonsstiftelse.se

Läs mer om metoden IQoro och företaget MYoroface här: www.myoroface.com

__________

Ylvali Gerling
VD
070-344 56 65 
ylvali@myoroface.com

MYoroface är ett medicintekniskt och forskningsdrivet företag med säte i Hudiksvall. Vi har utvecklat produkten IQoro, som med bevisad effekt behandlar personer med problem att andas, äta, tala och le. Vår ambition är att hjälpa berörda personer att öka eller återfå sin livskvalitet. I dag handlar det om mer än två miljoner svenskar som kan behandlas med IQoro.

Taggar:

Om oss

MYoroface är ett medicintekniskt och forskningsdrivet företag som utvecklat och patenterat den svenska produkten IQoro®. IQoro hjälper personer med hiatusbråck, ät- och sväljsvårigheter, snarkning eller apné att öka eller återfå sin livskvalitet. I dag berörs mer än 20 procent av den västerländska befolkningen av dessa problem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Forskarna Thorbjörn Holmlund, Eva Levring Jäghagen och innovatören Mary Hägg får nu möjligheten att genom en kontrollerad studie utreda hur effektiv en ny enkel neuromuskulär behandling är mot sömnapné och snarkning.
Twittra det här

Citat

Om träningen med IQoro visar sig vara effektiv betyder det att den kan minska snarkning och andningsuppehåll
Eva Levring Jäghagen