Avnotering av N&T Argonaut ABs aktier

Avnotering av N&T Argonaut ABs aktier Simbel Investment AB har genom ett offentligt erbjudande förvärvat sammanlagt mer än 90 procent av antalet aktier och röster i N&T Argonaut AB. Mot bakgrund av detta har styrelsen i N&T Argonaut AB beslutat ansöka om avnotering av bolagets A- och B-aktier från OM Stockholmsbörsens A- lista. Styrelsen i N&T Argonaut AB har föreslagit att avnotering sker per den 15 februari 2000. Stockholm den 24 januari 2000 N&T Argonaut AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00080/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00080/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar