Kvartalsrapport 1 januari - 30 september 1998

Kvartalsrapport 1 januari - 30 september 1998 * Resultat före skatt 54 Mkr - resultatförbättring för tankfartygen. * Substansvärde 11 kronor per aktie. * Jämfört med samma period 1997 har inseglingen på spotmarknaden för VLCC- tonnaget förbättrats. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00090/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar