Ytterligare rationaliseringar i NTA

YTTERLIGARE RATIONALISERINGAR I NTA Samgåendet mellan Argonaut och Nordström & Thulin beräknas genom hitintills vidtagna åtgärder ha inneburit en årlig kostnadsbesparing på cirka 20 mSEK från och med 1999. Ytterligare rationaliseringar kommer nu att genomföras. I samband härmed har överenskommits att NTAs vice VD Björn Ersman kommer att lämna företaget fr o m årsskiftet 1998/1999. Därutöver kommer torrlastverksamheten i sin helhet att avvecklas, vilket innebär en renodling av NTAs verksamhet till tank. Jag vill framhålla att Björn Ersman på ett mycket förtjänstfullt sätt lett Argonaut genom en svår period före samgåendet med Nordström & Thulin samt att han starkt bidragit till genomförandet av sammanslagningen genom vilken NTA bildades. Genom sammanslagningen har dock skapats en situation där hans ansvarsområde och arbetsuppgifter blivit alltför begränsade. Jag vill, på styrelsens vägnar, tacka Björn Ersman för hans utmärkta insatser för företaget och önska honom lycka till i framtiden. Stockholm den 16 december 1998 N&T ARGONAUT AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta VD Anders Berg, telefon 08-613 19 00. N&T Argonaut AB (publ), Skeppsbron 34, Box 1215, 111 82 Stockholm Telefon: 08-613 19 00, Telefax: 08-21 31 37 Organisationsnummer: 55 62 26-6477 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar