Dela

Kontakt

 • Nacka kommun
  Granitvägen 15 131 81 Nacka
  08-718 80 00
  08-718 91 15
  http://www.nacka.se/press
 • Jenny Ryderstedt

  Pressansvarig


  070-431 91 23
 • Öyvind Spångberg

  Pressansvarig


  0704319126
 • Länkar

  Citat

  Nacka har en stabil politisk majoritet med ambitiösa framtidsplaner. Att vi får högsta ratingbetyg är en bekräftelse på att vi också har en urstark och solid ekonomi i Nacka. Ratingen är en trygghet för både oss och långivarna. Toppbetyget ger förutsättningar för att vi ska få riktigt bra villkor när vi behöver låna pengar för kommande investeringar i bland annat skolor, idrottsanläggningar och tunnelbana
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för förmånliga lån. Vi räknar med att lånebehovet växer successivt till drygt 2,3 miljarder 2019, 3,7 miljarder 2020 och 5 miljarder 2020. Med den starka ratingen har vi nu lagt grunden för framtiden.
  Eva Olin, ekonomidirektör i Nacka kommun
  Det här är ett kvitto på att Nackas förskolor och skolor håller hög kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs har alltid barnens och elevernas möjligheter att utvecklas och nå goda resultat i fokus.  Det här ger oss en härlig skjuts i vårt fortsätta arbete med att utveckla utbildningen i Nacka.
  Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka kommun.
  Det viktigaste som rapporten visar är att eleverna i skolorna i Nacka långsiktigt uppnår väldigt fina skolresultat. Nacka har nu varit bland landets tio bästa skolkommuner de senaste sju åren som Sveriges kommuner och landsting genomfört dessa öppna jämförelser, vilket förstås är väldigt glädjande. Vi prioriterar skolan och jag vill skicka en grattishälsning till alla elever, lärare och rektorer för ett gott arbete.
  Tobias Nässén (M), ordförande i utbildningsnämnden i Nacka.
  Det finns stort engagemang och kunnande inom miljö- och klimatfrågor bland både företag och privatpersoner i Nacka. Det är många som tar de här frågorna på allvar och vill bidra till energieffektiviseringar och ett hållbart samhälle. Det är roligt att uppmärksamma positiva exempel.
  Per Enarsson, miljöchef i Nacka kommun
  Vi vill att nuvarande och blivande Nackabor och Nackaföretag ska känna till och bidra till kommunens miljömål och miljöambitioner. Hållbar tillväxt är centralt och vi vill attrahera klimatsmarta innovationer och miljömedvetna invånare och företag. Det krävs samverkan och samspel för att vi ska kunna tänka nytt, långsiktigt och innovativt.
  Hans Peters ordförande i miljömålskommittén och kommunalråd (C)
  Discus är ett fint exempel på ett högt hus som kommer att bidra till Nackas nya, urbana silhuett.
  Nina Åman, stadsarkitekt i Nacka kommun
  Vi i Alliansmajoriteten har lagt en stram budget med stort överskott för att kommunen ska stå stark inför de kommande åren. Samtidigt kan vi göra rejäla satsningar för att fortsätta utveckla våra verksamheter och leverera maximalt värde till alla som bor, verkar och vistas i Nacka. Vi förbättrar också både framkomlighet, trivsel och trygghet, det är ett styrkebesked.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Detta är vårt viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och våra verksamheter. Vi är många tjänstemän som ser fram emot att omsätta den politiska inriktningen i handling. Personligen ser jag fram emot att arbeta med vårt nya miljöutskott och att utveckla vårt sätt att växa och bygga stad i takt med Nackaborna och miljön.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun
  Roboten gör de monotona arbetsuppgifterna och handläggarna kan istället lägga tiden på mer kvalificerade arbetsuppgifter.
  Malin Jacobsson, karriärvägledare i Nacka kommun
  - Jag är inte förvånad, vi har ett starkt näringsliv i Nacka. Här finns fantastiska exempel på både innovativa startups och stora etablerade koncerner. Vi ser att intresset för att driva företag i Nacka är stort och växer. Varje år startas över 900 nya företag i kommunen.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun
  - Nackas tillväxt skapar en win-win-situation. Fler Nackabor innebär en större lokal marknad för befintliga och presumtiva företag och förbättrade möjligheter till kompetensförsörjning. Fler företag innebär att fler Nackabor får närmare till jobbet och gör att Nacka blir ännu bättre att leva, verkas och vistas i.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun
  En passage genom tunneln ger energi, nästan som ljusterapi.
  Fredrika Friberg, stadskreatör i Nacka kommun
  Nacka kommun ligger i framkant när det gäller utbildning och nu tar vi det till nästa nivå genom att skapa Beyond, ed-tech hub. En innovativ plats där start ups, kan utveckla sina lösningar med en närhet till Nacka kommun och andra utbildningsaktörer
  Hanna Elving, VERCITY
  - Ed tech är en av Nackas fyra starkaste näringslivsgrenar. Genom satsningen på Beyond tydliggör vi fördelarna med Nacka som plats för innovativa start ups.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör
  Vi har höjt ambitionsnivån för miljö- och klimatarbetet i Nacka de senaste åren och vi har mycket grönt på gång. Finalplatsen bekräftar min bild av att vi har flyttat fram positionerna ytterligare sedan i fjol. Arbetet för att nå våra miljömål sker i all vår verksamhet och på alla nivåer, det är nyckeln till hållbar förändring.
  Klara Plmberg Broryd, strategi- och förnyelsedirektör.
  Det är hedrande för Nacka att vi lyfts fram som förebild på miljöområdet. Hårt, konkret och långsiktigt arbete med solceller, giftfria förskolor, cykelbanor, närhet till natur och gröna värden när vi bygger nytt ger uppenbarligen resultat.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande
  Vårt mål är att Nacka ska vara en kommun i framkant, ett ställe att leva, arbeta, studera och trivas i – och det tycker jag att vi uppnår. Den här utmärkelsen bekräftar den känslan och är därför väldigt rolig att få.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun.
  Den här byggnaden kommer att symbolisera Nacka på långt håll. Då vill vi att den ska våga ta för sig – och det tycker vi att Discus gör.
  Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun.
  Det finns väldigt mycket framtidstro i Nacka. Här ska alla kunna förverkliga sina drömmar.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun
  Vi vill ta del av marknadens bästa idéer för hur centrala Nacka ska utformas.
  Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun
  Vi är stolta över att resultaten för gymnasieskolan åter når höga placeringar i SKL:s rapport.
  Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka kommun.
  Beslutet är ett mycket viktigt steg på vår väg att skapa en stad i Nacka.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.
  Det viktiga är inte vilken placering vi når utan att vi är bra över tid – och där har vi, skolorna och eleverna lyckats ännu en gång.
  Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun
  Yasuragi och Bergåsen har på olika vis tagit sig an matklimatfrågan. Det gemensamma är en enorm vilja till förändring.
  Klara Palmberg-Broryd, förnyelsedirektör i Nacka kommun, om vinnarna av årets miljöpris
  Det är mycket glädjande att jämförelserna med riket och länet visar att Nacka har väl fungerande och populära verksamheter. Stort grattis till rektorerna, lärarna och eleverna som arbetat hårt för att nå så fina placeringar.
  Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka kommun
  De nya bostäderna och multihallen kommer att ligga väldigt fint, nära marinan och naturreservatet.
  Thomas Magnusson, planarkitekt i Nacka kommun
  Målet med stadsutvecklingsdagen är att både bli klokare och utmana oss och andra.
  Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör i Nacka
  – Jag är glad att vi ligger så bra till, och allra mest glädjande är att fler elever har fått godkända betyg i alla ämnen, säger Susanne Nord, utbildningsdirektör. Det är också glädjande att resultaten är goda på samtliga skolor. Alla våra skolor i Nacka har resultat som ligger tydligt över rikets genomsnitt både när det gäller meritvärde och andelen som når kunskapskrav och behörighet. De fina elevresultaten beror på det arbete som utförs av lärare och elever varje dag, säger Susanne Nord, men även på Nacka kommuns långsiktiga kvalitetsarbete.
  Susanne Nord, utbildningsdirektör
  Orminge centrum ska förtätas, förskönas och förnyas. Fastighetsägarna i Orminge centrum är redan med i diskussionerna om hur området ska utvecklas. Dialogen med boende kommer också fortsätta under kommande år.
  Terese Karlqvist, projektledare
  - Det är jättekul och viktigt att cykelvägarna mellan kommunerna nu knutits ihop. Det är en självklarhet att kommungränser inte ska vara ett hinder för människor att förflytta sig
  Kristoffer Rogers, Nacka kommun
  Jag kom i kontakt med organisationen och deras satsning på skola för lite mer än ett år sedan. Jag insåg då att deras ledord var precis det som YBC står för - En vilja att förändra världen till det bättre genom empati, samarbete, kreativitet och entreprenörskap. Vår vision lyder ju att våra elever ska förändra världen!
  Oskar Sjögren, rektor YBC
  - Vi är så stolta över nackaelevernas prestationer, de talar sitt tydliga språk!
  Utbildningsdirektör Susanne Nord
  Nackas kommunala skolor kommer växa mycket de närmaste 10-20 åren och då måste vi redan nu få med oss de bästa medarbetarna som vill vara en nyckel i att skapa framtidens förskolor och skolor. Genom vårt samarbete med Rebel Learners hoppas vi att ytterligare stärka vår roll som en av landets mest spännande skolkommuner.
  Einar Fransson, produktionsdirektör
  - Det är glädjande att se resultaten i Nacka! Bakom de fina resultaten finns ett mycket långsiktigt arbete och det vi ser nu är frukten av elevers, lärares och skolledares intensiva arbete över åren.
  Utbildningsdirektör Susanne Nord.
  - Det känns verkligen roligt att Nacka kulturnämnd på detta sätt får möjlighet att stödja några duktiga nackaungdomar i att utvecklas inom sina respektive kulturella områden, allt från improvisationsteater till film och musik
  Hans Peters, ordförande i kulturnämnden.
  - Vi utgår från att Stockholm snarast möjligt startar ett planarbete för att få fram en bussterminal vid Slussen med tillräcklig kapacitet. Det är livsnödvändigt för sydostsektorns utveckling och en förutsättning för att Nacka ska klara att växa.
  Nackas kommunstyrelse
  För oss i Nacka är det viktigt att politiskt leda och delta i forskningssatsningar för framtidens skola, inte bara reagera på den. Engagemanget är politiskt viktigt för oss, att fortsätta prioritera det pedagogiska området. I Nacka månar vi om att koppla ihop forskningens områden med moderna verktyg för lärande i våra förskolor och skolor.
  Susanne Nord
  Det är positivt att en aktör som klarat högt ställda kvalitetskrav nu kommer att utveckla simhallarna tillsammans med Nacka kommun. Möjligheterna till kompetensutveckling ökar och möjligheter finns också till ökad samverkan med andra simhallar i Stockholms län, vilket är bra för Nackaborna
  Tobias Nässén, ordförande fritidsnämnden
  –Nacka kommun har länge arbetat för en kultursamverkan i Stockholms län. Innovativ Kultur ligger helt i linje med Nackas ambition att stimulera innovation, kreativitet och nytänkande. Det är glädjande att så många intressanta och spännande projekt, i såväl Nacka som övriga länet, får denna möjlighet att utvecklas.
  Hans Peters (C) ordförande i Nackas kulturnämnd
  – Det är jättesnyggt med sina runda former och materialet passar så bra ihop med utseendet av kapellet och kyrkklockan. Vi passerar ofta här när vi promenerar till våra släktingars gravar, säger Elisabeth Åhlén som har bott i området i 44 år.
  Elisabeth Åhlén
  – Det känns verkligen roligt att Nacka kulturnämnd på detta sätt får möjlighet att stödja några duktiga nackaungdomar i att utvecklas inom sina respektive kulturella områden, allt från serieteckning, dans och sång till cello. Jag vill framföra ett stort grattis till dem alla, säger
  Hans Peters (C), ordförande i kulturnämnden
  Detta är en tradition sedan många år. Många av Fisksätras barn har genom åren deltagit i vårsalongen. Vi vill visa på att barnen har tankar om vad som sker runt omkring dem och hur vi tillsammans med barnen kan utforska dem.
  Britt-Marie Taylor
  Det är positivt att årets resultat är bättre än 2011. Samtidigt måste vi fortsätta att arbeta för ännu större överskott i ekonomin för att minska våra behov av att låna nu när vi står inför stora investeringsbehov.
  Hans Nyström
  Vi vill ge ungdomar möjlighet att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som företagen får tillfälle att visa att de är attraktiva arbetsgivare. Här kan de träffa framtida arbetskraft och bygga långsiktiga relationer inför kommande rekryteringsarbete.
  Malin Westerback
  Nacka företagarträff befäster sin position som den i särklass största mässa av sitt slag i Sverige. Det är extra glädjande att så många nya företag ser värdet av att komma till årets träff för att hitta ny inspiration och göra nya affärer
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun
  I vår kommer vi att ordna parallella arkitektuppdrag för att ta fram ett förslag till utveckling av området med utgångspunkt i visionen. Förslaget ska ligga till grund för ett planprogram som vi sedan tar fram. Dialogen med Ältaborna kommer även i det fortsatta arbetet att vara mycket viktig för projektet.
  Per Wilhelmsson, kommunens projektledare
  Ta gärna kontakt med oss för att få den exakta höjdskillnaden och hjälp med omräkning av höjder
  Anna Sundblad, GIS-ingenjör på lantmäterienheten
  – Nackas industrihistoria är en viktig del av Sveriges industrihistoria. Det var industrialiseringen, som tog fart under andra halvan av 1800- talet, som gjorde Sverige till ett välfärdsland. Nacka har en betydande del i den utvecklingen. Än idag står många av de vackra industribyggnaderna kvar här i Nacka, men används till annat. De har blivit affärer, kulturhus, resturanger, kontor och bostäder.
  Hans Peters (C), ordförande i Nacka kulturnämnd
  - Nackas medborgare får nu uppleva vår vision om öppenhet och mångfald, när Nackas bibliotek nu finner nya vägar. Det är med stor glädje som vi välkomnar alla Nackas bibliotek, såväl privata som kommunala.
  Susanne Nord, Kultur- och utbildningsdirektör, Nacka kommun.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp