1 500 fler bostäder i nya Nacka strand

Med fler bostäder och arbetsplatser samt ökad tillgång till mötesplatser, rekreation och service ska Nacka strand utvecklas till en mer levande och tät stadsdel med en stark identitet. Nu finns ett programförslag för Nacka strand och samrådet startar 22 november.

Förslaget innebär att cirka 1 500 nya bostäder tillkommer genom nybyggnation, tillbyggnad och omvandling av kontor till bostäder. Programmet ger också förslag till hur Nacka strand kan kopplas ihop bättre med omgivande stadsdelar samt hur gatumiljöer och offentliga rum kan utvecklas till en attraktiv stadsmiljö med en blandning av bostäder, serviceutbud, rekreation och arbetsplatser. Exempelvis föreslår programmet flera nya parker, ny utformning av JV Svenssons torg och att Augustendalsvägen byggs om till stadsgata .

Cathrin Bergenstråhle , ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden säger så här:

- Nacka strand ska bli en tät, blandad och levande stadsdel, med många nya bostäder i ett attraktivt läge. Hittills har det mest varit ett arbetsplatsområde. I framtiden hoppas jag på en bättre balans mellan kontor och bostäder så det blir en levande stadsdel både dagar och kvällar. Det kommer att skapa underlag för bättre service och tätare buss- och båttrafik. Och senare kommer en tunnelbanestation inom gångavstånd.

Samrådet pågår från den 22 november till och med den 23 december. Nacka kommun kommer att anordna öppet hus med möjlighet att gå en guidad samrådspromenad i Nacka strand den 3 och 7 december.

Läs mer om programförslaget på www.nacka.se/nackastrand

Läs mer om hur Nacka bygger stad på www.nacka.se/nackabyggerstad

För mer information kontakta:
Sofia Thuresson Rudenschöld, planarkitekt tfn 08-718 80 12
Elisabeth Klingmark, kommunikatör tfn 08-718 91 27

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta presbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar