Användningen av iPads i Nackas förskolor lockar studiebesök från Japan

Onsdagen den 31 augusti besöker 14 universitetsstudenter från Japan förskolor i Nacka för att lära mer om det svenska skolsystemet. Studenterna är speciellt intresserade av hur förskolorna använder ny teknik för att utveckla små barns lärande.

Studentgruppen leds av professor Kenji Suzuki, som forskar i skillnader mellan olika samhällssystem, framförallt mellan Japan och de nordiska länderna. Med besöket i Nacka vill professor Kenji och hans studenter lära sig mer om det svenska skolsystemet och hur vi arbetar med små barns lärande.
När professor Kenjis studenter hittade filmer på youtube, som visade hur små barn på Stensötans förskola i Älta jobbar med iPads, imponerades man av hur förskolorna på så kort tid lyckats introducera ny teknik som ett pedagogiskt verktyg.

På bara några månader har iPads blivit en naturlig del av verksamheten på Strandparksskolans och Björknäs förskolor. Med hjälp av iPads tränar små barn från ett års ålder språkträning och matematik men också motorik, logiskt tänkande och turtagning. Surfplattorna är lätta att ta med sig, exempelvis på en utflykt i skogen, och de används flitigt för att söka ny kunskap. Pekskärmarna är dessutom lätta för barnen att använda, till skillnad från datorernas knappar.

För att kunna dela med sig av idéer och erfarenheter finns en blogg som idag är mycket välbesökt: http://Blogg.nacka.se/skolor/ipadsiforskolan. På bloggen tipsar pedagogerna om bra appar som kan laddas ned, vilket bidrar till kunskapsspridning. Många förskolor i hela landet gör idag studiebesök i Nacka för att lära med om metoden.

Program studiebesök 31 augusti
Kl 9.30 sker avfärd från Nacka stadshus till Strandparksskolans och Björknäs förskolor. Under dagen kommer studenterna att besöka barngrupper på förskolorna och intervjua förskollärare.

Vill du veta mer om studiebesöket eller besöka någon av förskolorna, kontakta:
Lena Gällhagen, e-utvecklare Nacka kommun, tfn 070-431 76 01
Elisabeth Steglin Wahlström, rektor Björknäs förskolor, tfn 070-431 86 80

Se filmer om iPads i förskolan på youtube:
http://www.youtube.com/njutbildning

 

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Dokument & länkar