Björklöv kan rena luften i Björknäs

Idag startar en studie av hur växtlighet kan rena luften från trafikpartiklar i Nacka. Vissa växter har nämligen blad med särskild förmåga att suga åt sig partiklar ur luften. En växtbarriär mot Värmdöleden ska provas och utvärderas under ett år. 

Målet är att ta reda på om detta kan användas i Nacka. Studien leds av Professor Barbara Maher vid Lancaster University i England.

-          Det här är spjutspetsforskning och vi är mycket spända på resultaten. Det är spännande att samarbeta med ledande forskare för att få ny kunskap om hur vi kan förbättra luftkvaliteten i områden med hög trafikbelastning.  säger Michael Gustafsson, ansvarig projektledare, Nacka kommun.

-           

Studien görs nära högtrafikerade Värmdöleden i Nacka. Den pågår under ett års tid, och görs av Lancaster University i samarbete med Nacka. Den ansvarige forskaren är professor Barbara Maher.

-          När vi gjorde ett mindre experiment under tre veckor i Lancaster lyckades vi minska trafikföroreningarna i luften med mer än hälften. Där och då använde vi silverbjörk. I Nacka gör vi ett betydligt större experiment som sträcker sig över ett år och väljer en kombination av Ornäsbjörk och Tuja. Det här är mycket spännande och jag hoppas att vi snart har ny kunskap om hur man hållbart kan förbättra luftkvaliteten i områden med höga koncentrationer av trafikföroreningar, säger Professor Barbara Maher vid Lancaster University i England.

Michael Gustafsson, projektledare, enheten för fastighetsutveckling, Nacka kommun
08 718 77 81, michael.gustafsson@nacka.se

Barbara Maher, professor, Lancaster University
b.maher@lancaster.ac.uk

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera