Här planerar och bygger vi - ny webbplats på nacka.se

Färre klick, bättre sökbarhet, ny kartfunktion samt information om kostnader och möjligheter att påverka. Det är några av de förbättringar som gör det enklare att hitta information om vad som är på gång inom stadsbyggandet på Nackas webbplats.

I ett snabbt växande Nacka är det viktigt att informationen om hur kommunen planerar och bygger är lättillgänglig och användarvänlig. Utvecklingen berör många nackabor, och satsningen med att förbättra innehållet på webben ligger i linje med kommunens ambition om öppenhet och dialog.

Innehåll och utformning av de nya webbsidorna har utvecklats med hjälp av synpunkter från nackabor och har därefter testats. Till webbsidorna.

"Med det nya gränssnittet blir det enklare att överblicka och hitta uppgifter om allt som planeras och byggs i Nacka", säger stadsbyggnadsdirektör Anders Ekengren.

De viktigaste förbättringarna:

  • Utvecklingen i ett stadsbyggnadsprojekt kan följas på en plats på kommunens webb. Tidigare fanns informationen spridd på olika platser.
  • En klickbar flödespil gör det lättare att förstå vilket i skede stadsbyggnadsprojektet befinner sig i.
  • En ny, klickbar kartfunktion gör det enklare att snabb hitta de projekt man är intresserad av.
  • Antalet ”klick” till stadsbyggnadsprojektet har halverats från sex till tre, om man börjar på kommunens startsida.
  • Utförligare kontaktinformation.
  • Lättare att se hur man som medborgare kan påverka.
  • Tydligare information om hur projektet finansieras samt eventuella kostnader för fastighetsägare.

Under våren kommer man i vissa stadsbyggnadsprojekt kunna se framtida bebyggelse med hjälp av tredimensionella kartor på webben.

För mer information, kontakta projektledare Johan Nordenswan
Tfn 08-718 9407. E-post: johan.nordenswan@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera