Koreanske upphovsmannen till det pedagogiska materialet 4DFRAME besöker Sågtorpsskolan i Nacka den 27/4 kl 8.30.

Mr Ho-gul Park är mannen bakom byggmaterialet 4DFRAME, som utvecklar barn- och ungdomars fantasi och kreativitet inom områden som matematik, naturvetenskap och teknik.

Bakgrunden till besöket är ett utbyte mellan Sydkorea och Nackas kommun. Under hela veckan besöker ett 30-tal sydkoreanska skolchefer skolor och förskolor i Nacka för att lära sig mer om det svenska skolsystemet.  I oktober kommer en grupp skolledare från Nacka att i sin tur besöka Sydkorea.

Idag, den 26 april fick ett hundratal lärare och förskollärare i Nacka chansen att under en workshop med Mr Ho-gul Park lära sig använda 4DFRAME i undervisningen.  Med hjälp av materialet kan eleverna skapa konstruktioner med utgångspunkt från färger och former i omgivningen och naturen.  Det är ett utforskande läromedel som väcker intresset för begrepp som geometri, yta och volym.

Materialet har används framgångsrikt i Sydkorea sedan ett tiotal år tillbaka. Sydkoreanska skolelever visar resultat som ligger långt över genomsnittet i OECD-länderna. I matematik och naturvetenskap hamnar sydkoreanska elever bland de främsta i världen.

Sågtorpsskolan har sedan en tid använt 4DFRAME i undervisningen, med ett mycket positivt resultat . Nu har material köpts in och kunskapen kommer att spridas till alla kommunala förskolor och skolor i Nacka.

För mer information kontakta
Einar Fransson, verksamhetschef FFS tfn 08-7187590
Ewa Augustsson, skolstrateg FFS tfn 08-7187645

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera