Nacka kommun agerar kraftfullt efter missförhållanden på äldreboende

 

I slutet av januari fick Nacka kommun kännedom om att flera allvarliga händelser hade inträffat vid Seniorcenter Sjötäppan i Saltsjöbaden. Medarbetare på äldreboendet har bland annat upprätt olämpligt mot de boende och använt kränkande språkbruk gentemot och inför boenden. I vissa fall har boende inte fått den omvårdnad de haft behov av.

 

Nacka kommun har nu utrett händelserna. Ingen av de tio medarbetarna som stängdes av kommer att arbeta kvar på äldreboendet. Fem av dem avslutar sin anställning i kommunen och tre personer omplaceras. För två av medarbetarna är den arbetsrättsliga utredningen inte klar ännu. 

"Självklart att boende ska få rätt omvårdnad"

- Alla som bor på kommunens äldreboende ska självklart få rätt omvårdnad och ha ett bra boende. Det inträffade är inget som ska förekomma på något av Nacka kommuns äldreboenden. Det var också därför vi agerade kraftfullt och stängde av tio medarbetare, säger Anette Böe, produktionsdirektör Välfärd samhällsservice i Nacka kommun.  

Förutom åtgärderna kring medarbetarna arbetar Nacka kommun efter en handlingsplan som har tagits fram baserad på aktuella händelser och efterföljande interna granskningar. I utvecklingsarbetet poängteras bland annat vikten av att rapportera alla avvikelser och som en del i detta har flera nya Lex Sarah-rapporter upprättats.

- Vi vill att verksamheten ska vara transparent. Tillsammans med våra medarbetare på plats fortsätter vi att arbeta för att de boende ska ha en trygg miljö, säger Anette Böe. 

För mer information:

Katarina Friskman, pressansvarig, 0733-28 54 32

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: www.nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera