Nacka kommun anlitar Grönsakshuset för frukt och grönt

Nacka kommun anlitar Grönsakshuset AB som leverantör av frukt och grönt till kommunens verksamheter. Avtalet sträcker sig över 4 år och är värt 35 miljoner kronor. Från den 1 juli kan kommunen därmed öka andelen ekologiskt och svenskproducerat livsmedel samtidigt som kostnaderna minskar med 20 procent, vilket motsvarar en miljon gröna bananer.

 

- Nackas kommunala skolor och förskolor arbetar mycket med att förbättra och utveckla maten som våra barn, elever och medarbetare äter varje dag. Det nya avtalet gör att vi kan nå en ännu högre nivå av god, näringsriktig och ekologisk mat, säger Helena Ekwall, chef för verksamhetsstöd Välfärd skola i Nacka kommun.

Nacka kommun har som mål i kommunens miljöprogram att andelen ekologiska livsmedel ska öka till 50 procent år till 2020 och till 75 procent till år 2030. Fokus i upphandlingen var hög kvalitet på varorna och att möjliggöra inköp av fler ekologisk frukt och grönsaker, bland annat genom bättre kontroll på priserna. Livsmedlen ska inte vara genmodifierade eller behandlade med växtskyddsmedel. Dessutom ställer ställs höga miljökrav på transporterna.

- Vårt mål är att Nacka kommun ska bli bäst i Sverige på måltider.  Det här avtalet är ett steg i den riktningen. Nu kan verksamheterna minska sin klimatpåverkan samtidigt som de höjer näringsinnehållet i måltiderna, både genom högre andel frukt och grönt och genom en högre andel ekologiska varor, säger Marina Förström, inköpare i Nacka kommun.

Grönsakshuset kommer leverera från sina lokaler i Årsta och har en egen import direkt från odlare i Europa vilket gör att de kan importera efter säsong. De har även ett mycket stort utbud av ekologiska och biodynamiska produkter och är KRAV-certifierade.

 

För mer information:

Marina Förström, inköpare, 718 76 62
Öyvind Spångberg, pressansvarig, 070-431 91 26

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera