Nacka kommun anmäler missförhållande på förskola till skolinspektionen

Fyra medarbetare på en förskola i Älta har avslutat sina anställningar i Nacka kommun efter en utredning om missförhållanden på förskolan. Nu anmäler kommunen missförhållandena till skolinspektionen.

Ledningen för Nackas kommunala skolor uppmärksammade i början av januari allvarliga missförhållanden på en förskoleavdelning i Älta. Med anledning av detta beslutade kommunen att utreda det inträffade. Man beslutade också att stänga av tre medarbetare från sina tjänster. Föräldrarna till de berörda barnen har fått personlig information av vad som skett och erbjudits möjligheter till råd och stöd.

Utredningen har visat att det förekommit ett olämpligt beteende hos vissa medarbetare, med bland annat oacceptabelt språkbruk samt muntliga kränkningar av barn på avdelningen. Vissa kränkningar har bestått av rasistiska tillmälen. Efter att utredningen färdigställts har fyra medarbetare avslutat sina anställningar. Nu fortsätter arbetet med att säkra kvaliteten på förskolan.

-      Vi fortsätter nu tillsammans med förskolans nya ledning arbetet med att etablera en bra miljö för barn och medarbetare på förskolan, säger Einar Fransson, direktör för Nackas kommunala skolor i en kommentar.

För kontakt med Einar Fransson vänligen ring Nacka kommuns pressansvarig Sam Carlsson på 0704-31 79 41

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera