Nacka kommun bjuder in till Seniormässa

Seniormässan äger rum på Dieselverkstaden, Sickla köpkvarter kl 10-17 den 1 oktober. Mässans fokus är seniorers trygghet och säkerhet, friskvård, brottsförebyggande arbete och framtidens äldreomsorg.

FN har utropat den 1 oktober till internationella äldredagen. Denna dag uppmärksammas över hela Sverige. I Nacka bjuder vi in till en Seniormässa.

Mässan har fokus på seniorers trygghet och säkerhet. Vi informerar om hur man undviker fallolyckor och bränder, men också betydelsen av goda matvanor, vardagsmotion och att ta del av det som samhäller erbjuder.  Vi vill visa vilka möjligheter som finns att fortsätta vara aktiv genom föreningslivet.

Exempel på aktiviteter under dagen:

  • Information från räddningstjänsten och polisen
  • Nacka kommuns äldrechef pratar om framtidens äldreomsorg
  • Museet Hamn pratar om bevarandet av Nackas lokalhistoria

På mässan deltar stadsutvecklare, hemtjänstanordnare, representanter från äldreboenden, frivilligorganisationer, poliser, brandmän, friskvårdare och representanter från kommunen.

Läs hela programmet här!

Vill du veta mer? Kontakta

Carina Smith, Planerare och utvecklare, Nacka kommun carina.smith@nacka.se, tfn 08-718 84 76

Sofia Rooth Andersson, planerare och utvecklare, Nacka kommun sofia.rooth-andersson@nacka.se, tfn 08-718 87 92

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera