Nacka kommun följer Trafikverkets exempel och utmanar andra att följa efter

” Vi gör vad vi ska, utan chokla'

Nacka kommun följer nu Trafikverkets exempel och uppmanar leverantörer och samarbetspartners att inte skicka gåvor eller erbjudanden till kommunens anställda.

-      Vi som arbetar eller är förtroendevalda i Nacka kommun behöver inte chokladaskar, fruktkorgar, ostar etc. till jul, påsk eller midsommar för att utföra våra uppdrag utifrån lagar och kommunala mål. Alla ska känna och veta att verksamheten utförs på professionell grund. Vi gör vad vi ska, utan chokla', säger Nacka kommuns stadsjurist Helena Meier.

-      Vi  utmanar nu alla landets kommuner att göra samma sak och tydlig tacka nej till alla former av gåvor, avslutar Helena Meier.

För mer information

Helena Meier, stadsjurist, 08-718 92 10

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera