Nacka kommun satsar på föräldrastöd

Att vara förälder är fantastiskt roligt – och ibland väldigt jobbigt. Bra föräldrastöd är en del av Nacka kommuns hälsofrämjande och förebyggande arbete som både barn, föräldrar och samhället i stort vinner på.

Nu går Nacka kommun ut med ett brev till alla som har barn födda under 2012. Syftet med brevet är att göra fler föräldrar medvetna om att det finns stöd att få i sitt föräldraskap och uppmärksamma de föräldrastödsprogram som finns tillgängliga. Det är framförallt ABC föräldraträffar som uppmärksammas. Dessa riktar sig till den som har barn mellan 3 och 12 år och ger verktyg för en bättre samvaro mellan barn och föräldrar.

Som en extra bonus kommer Nacka kommun också att ge boken ”Fem gånger mer kärlek” till alla föräldrar med barn födda 2012. Boken riktar sig till föräldrar med barn mellan 2 och 12 år, och handlar om värdet av att ge sina barn fem gånger så mycket positiv uppmärksamhet som tjat, tillsägelser och gränssättning. Boken är en konkret guide med ett pedagogiskt upplägg med både exempel och övningar hur du går tillväga.

Boken kan hämtas ut på närmaste bibliotek eller öppna förskola, mot att man visar upp den kupong som följer med brevet.

Vill du veta mer om Nackas föräldrastöd? Kontakta
Nina M Granath, planerare/utvecklare inom folkhälsa, Nacka kommun
tfn: 08- 718 93 98
nina.m.granath@nacka.se

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera