Nackas yttrande till Sverigeförhandlingen - Östlig förbindelse, tunnelbana till Orminge och Värmdöleden i tunnel

Nacka kommun driver byggandet av Östlig förbindelse och utbyggd tunnelbana till Orminge. Samtidigt vill kommunen att en dragning av Värmdöleden i tunnel. Detta meddelar nu kommunen i sitt yttrande till Sverigeförhandlingen. Förslaget skulle möjliggöra 7500 nya bostäder i Nacka fram till 2035, bostäder utöver de cirka 20 000 som redan är planerade.

- Viktig infrastruktur som Östlig förbindelse och utbyggd tunnelbana är avgörande för Stockholms tillväxt och för människors livskvalitet. Effektiva resvägar är en förutsättning för att regionen och Nacka ska kunna växa med nya bostäder och fler arbetsplatser, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Östlig förbindelse är den sista etappen av en komplett trafikled rund Stockholm. Det finns många nyttovinster för kommunen genom en Östlig förbindelse. KTH har gjort en beräkning av detta på uppdrag av Nacka kommun, vilket också skickats in till Sverigeförhandlingen. När det gäller finansieringen föreslår Nacka kommun att en Östlig förbindelse finansieras genom statliga medel och vägavgifter.

Vad är Sverigeförhandlingen?
Sverigeförhandlingen har regerings uppdrag att titta på infrastrukturprojekt som ska förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra storstäder Malmö, Göteborg och Stockholm.

I Stockholm ingår det att titta på finansieringen av Östlig förbindelse. Detta är en förhandling om medfinansiering där nyttorna står i fokus och där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka resultatet.

För mer information:
Sam Carlsson, pressansvarig i Nacka kommun
Telefon: 0704-31 79 41 e-post: sam.carlsson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera