Nu står det klart – Tunnelbanan förlängs till Nacka

Idag har ett färdigt förslag till utbyggd tunnelbana i Stockholm presenterats. Blå linjens förlängning från Kungsträdgården till Nacka är den historiskt största framtidssatsningen i Nacka kommuns historia. Tunnelbanan möjliggör för en tät och levande stad på västra Sicklaön.

Stockholmsförhandlingens förslag till utbyggd tunnelbana innebär bland annat en förlängning av Blå linjen från Kungsträdgården till Nacka C, med nya stationer i Sofia, Hammarby Sjöstad, Sickla, Järla och Nacka C.

- Överenskommelsen gör det möjligt att skapa en riktigt attraktiv stad i Nacka. Med tunnelbanan kan vi både bygga nya bostäder och arbetsplatser och samtidigt lösa problem med trängsel och trafik. Det här den viktigaste och största framtidssatsningen i kommunens historia, kommenterar Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande nyheten.

För att möta den ökande befolkningen planerar Nacka kommun för 14 000 nya bostäder och tusentals arbetsplatser på västra Sicklaön. Dessa planer hade inte varit möjliga utan en utbyggd tunnelbana. Genom detta historiska beslut skapas förutsättningar för en hållbar och attraktiv stad i Nacka och i Stockholm. Överenskommelsen innebär att Nacka förbinder sig att bygga minst 13 500 bostäder i aktuellt område.

- Vårt åtagande är omfattande, både ekonomiskt och i nya bostäder. När tunnelbanan dras fram så ökar värdet på marken omkring, därför är det naturligt att vi är med och betalar. Och de nya bostäderna behövs, många vill bo i Nacka, säger Lena Dahlstedt.

Finansiering av utbyggnaden
Förlängningen av den Blå linjen till Nacka finansieras av trängselskatter (3,35 Mdkr), staten (1,75 Mdkr), Stockholms stad (0,6 Mdkr), Nacka kommun (0.85 Mdkr) och landstinget (0,15 Mdkr).

Nacka kommun har en god ekonomi med låg skattesats samt en förhållandevis låg låneskuld. En utbyggd tunnelbana skapar förutom stora mervärden för invånarna också en ökning av fastighetsvärden i området. Med de förutsättningarna är en utbyggd tunnelbana en mycket god affär som på sikt kommer skapa stora ekonomiska fördelar för Nacka kommun.

När påbörjas arbetet?
Byggstart beräknas till 2016 och trafikstart från ca 2020 till 2025. För dragningen till Nacka är trolig byggstart 2018 och trafikstart 2025.

För mer information:
Sam Carlsson, pressansvarig, 0704-31 79 41

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta presbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera