Sickla utvecklas - 2100 nya bostäder

Sickla Plania i Nacka stad utvecklas nu till en mer sammanhållen och tät stad med levande miljöer. Den nya tunnelbanan kommer att bidra till att det blir en stadsdel som är enkel att komma till och lätt att röra sig i. 

– Programmet visar hur området kan se ut år 2030 med 2100 nya bostäder, skolor, parker och lekplatser. Dagens vägar byggs om till gator med plats för planteringar, cyklar, gående och uteserveringar. Tunnelbaneentréer finns i Sickla köpkvarter och vid Värmdövägen/Alphyddevägen, säger Jenny Nagenius, projektledare i Nacka kommun. 

I programmet ingår också en upphöjning av Saltsjöbanan, som kommer att gå på en bro längs Sickla köpkvarter. Genom att ta bort den barriär som banan är i dag skapas förutsättning för mer attraktiva livsmiljöer. Det ger också bättre utrymme för kontor och butiker och därmed en mer levande stadsdel. 

I de nya bostadskvarteren kommer gröna platser med flera funktioner att skapas. Här kan gamla träd, nya fruktträd, vattendammar, gröna väggar och gröna tak finnas. De som bor här har en plats för umgänge och lek samtidigt som man tar hand om dagvatten på ett bra sätt och bidrar till biologisk mångfald.

Snabbfakta:
2100 nya bostäder
18 000 kvm handel/kontor
28 avdelningar förskola
Utökade skolverksamheter
Nya torg och parker

Läs mer på www.nacka.se/planiaomradet

För mer information
Jenny Nagenius, projektledare, 08-718 94 78, jenny.nagenius@nacka.se
Sam Carlsson, pressansvarig i Nacka kommun, 0704-31 79 41, sam.carlsson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Media

Media