Spadtag för 129 hyresrätter i Älta

Idag startar byggnationen av de nya hyresrätterna på Oxelvägen. 105 av de 129 hyreslägenheterna blir ettor och tvåor. Det är fastighetsbolaget Wallenstam som bygger och de första bostäderna beräknas stå färdiga om 20 månader.

– Nacka växer med cirka 1500 personer per år och trycket på bostadsmarknaden är stort. Det är väldigt roligt att vara med om spadtaget idag som ger 129 nya hyreslägenheter i Älta, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

Nacka kommun och Wallenstam har gemensamt tagit fram detaljplanen för området som ansluter till Älta centrum. Marken har tidigare använts för en panncentral men används nu till bostäder. Hyresrätterna byggs i anslutning till Älta centrum vilket också ökar kundunderlaget för handel och service. Den totala byggtiden beräknas till drygt två år.

– Enligt uppgift från Wallenstam kommer de att förmedla hälften av hyreslägenheterna själva och hälften via bostadsförmedlingen i Stockholm, säger David Arvidsson, projektledare, Nacka kommun.

Kommunen bygger en ny gångförbindelse i området. Tanken är att allmänheten ska få bättre tillgång till grönområdet och att koppla ihop det nya området med Älta centrum och kollektivtrafiken.

Visionen ”Ännu mera Älta”
Kommunen arbetar med att utveckla Älta centrum och området runt omkring som bygger på visionen ”Ännu mera Älta”, läs mer på www.nacka.se/annumeraalta. Bostäderna på Oxelvägen är ett steg mot ett Älta med ett bredare bostadsutbud och bättre kommersiell service.

Läs mer om projektet på: www.nacka.se/oxelvagen

David Arvidsson, projektledare, 070-431 83 43

Helena Joseph, kommunikationssamordnare, 070-431 86 36

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta presbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Media

Media