Stort intresse för Nackas första gröna obligation

Nacka kommun emitterar nu kommunens första gröna obligation. Värdet uppgår till 500 miljoner kronor och räntan till 0,41 procent över 4 år. Köpare av obligationen är pensionsbolaget Alecta, som har ett av världens största innehav av gröna obligationer.

 

-Med gröna obligationer tar vi ansvar för både ekonomi och miljö. Samtliga projekt som ingår i obligationsprogrammet bidrar till en tydlig miljönytta och gröna obligationer har dessutom något lägre räntevillkor än vanliga obligationer vilket gör att vi får dubbel nytta, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). 

Nacka kommuns första gröna obligation väckte ett stort intresse på finansmarknaden. Ramverket, som definierar vad pengarna ska användas till, får högsta betyg av det oberoende forskningsinstitutet Cicero. Betyget, i kombination med ambitiösa framtidsplaner och miljömedvetna beslut väl förankrade i verksamheten lockade många investerare att vilja vara med.

Den gröna obligationen har en naturlig koppling till Nacka kommuns miljöprogram och kommunens arbete för att nå de lokala miljömålen. Pengarna ska bland annat finansiera ny- och ombyggnationer av skolor och förskolor, nya cykelbanor och cykelparkeringar samt delar av tunnelbaneutbyggnaden till Nacka.

- Vi planerar för att emittera fler gröna obligationer. Det är en viktig del i att skapa och bibehålla intresset för gröna investeringar när Nacka kommun växer och bygger stad. Arbetet med gröna obligationer utvecklar dessutom samspelet mellan ekonomi och miljö och bidrar till att vi uppnår målet om attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, säger Eva Olin, ekonomidirektör

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt identifierade miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. De är räntebärande värdepapper som riktas till institutionella investerare som vill placera i projekt som minskar klimatbelastningen och främja en hållbar samhällsutveckling.

För mer information, kontakta:

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, 08 718 92 00

Eva Olin, ekonomidirektör i Nacka kommun, 08 718 99 06

Öyvind Spångberg, pressansvarig i Nacka kommun, 0704 31 91 26

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera