Tattbybron renoveras efter inspektion

Efter en dykinspektion av Tattbybron i slutet av juni konstaterades att brons redan dåliga skick försämrats ytterligare. Därför påbörjas nu reparationer av bron. Under tiden bron repareras kommer den att vara öppen.

Under reparationstiden kommer dagliga mätningar göras för att säkerställa att rasrisk inte förekommer. Om risk för ras uppstår måste bron dock stängas av. Förhoppningen är att detta inte blir aktuellt då en avstängning skulle skapa besvär för gång- och cykeltrafiken samt för de båtägare som har båtar vid bryggorna som är anslutna till bron. 
 
Bakgrund
Tattbybron byggdes år 1905 som en del av Saltsjöbadens vägnät och leder över Neglingeviken mellan Ringvägen på östra sidan och Tattbyvägen vid Uppenbarelsekyrkan på den västra sidan.

År 1961 genomfördes en reparation av träpålarna genom att stålrör monterades ovanpå pålarna och fylldes med betong. Saltet från sjövattnet och tidigare vinterunderhåll av gång- och cykelbanan har trängt in i betongen. Tillsammans med effekterna av de senaste årens vintrar har processen försvagat betongen och orsakat ytterligare rostangrepp på stålrören. Bron har varit stängd för all fordonstrafik sedan 1987.

Vid dykinspektion sommaren 2010 konstaterades att bron var i mycket dåligt skick. Ett arbete påbörjades som ledde till förslag om att reparera bropelarna och ersätta den nuvarande brobanan med en lättare träkonstruktion. Förslaget som kan genomföras tidigast vintern 2014-2015 kommer nu att uppdateras inför beslut om investeringen under hösten 2013. Vid konstruktionen av en ny bro kommer avstängning vara nödvändig.

För ytterliggare information:
Dag Björklund, teknisk direktör, 0704-31 93 50
Sam Carlsson, pressansvarig, 0704-31 79 41

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta presbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera