Tilldelningsbeslut i biblioteksupphandlingen i Nacka

Kulturnämnden i Nacka kommun har fattat tilldelningsbeslut i biblioteksupphandlingen. Biblioteken i Älta, Saltsjöbaden och Dieselverkstaden kommer att drivas av personalen i ett gemensamt bolag för de tre biblioteken. Biblioteken i Nacka Forum, Fisksätra och Orminge fortsätter i kommunal regi. 

Beslutet innebär att driften av biblioteken i Älta, Saltsjöbaden och Dieselverkstaden övertas av personalen på dessa tre bibliotek. De går ihop och kommer att driva verksamheten i ett gemensamt bolag.
För biblioteken i Nacka Forum och Fisksätra avbryts upphandlingen då det bästa anbudet bedöms komma från Nacka kommun, Förskola, Fritid & Skola (FFS). Dessa bibliotek kvarstår därmed i kommunal regi.

Även Orminge bibliotek kommer även i fortsättningen att drivas i kommunal regi då ingen anbudsgivare enskilt lämnat anbud för biblioteket.

Upphandlingen har gällt driften av Nacka kommuns sex folkbibliotek. Tilldelningsbeslutet fattades vid kulturnämndens sammanträde den 25 april.
Nu inleds en överprövningsperiod på 10 dagar. Om ingen överklagar beslutet skrivs kontrakt med de utvalda anbudsgivarna i början av sommaren. 

Anbuden
Fem anbudsgivare anmälde från början intresse för att driva folkbiblioteken i Nacka. Tre av dessa lämnade slutanbud. Enligt upphandlingsunderlaget fick anbudsgivarna lägga anbud på max tre bibliotek.

Så här kommenterar Hans Peters, kulturnämndens ordförande, beslutet:
-Det är en kvalitetsupphandling som vi har genomfört, inte en tävling om lägsta anbud. Upphandlingsprocessen har inneburit en väldigt bra genomgång av verksamheterna och hur man kan utveckla dem vid alla bibliotek i Nacka.

Mer information
På nacka.se finns mer information om upphandlingen och tilldelningsbeslutet.

Kontakt och frågor
Hans Peters, (C), kulturnämndens ordförande, tel: 070-431 83 47

Susanne Nord, kultur- och utbildningsdirektör, tel: 070-431 97 65
Tobias Nässén (M), kulturnämndens 1:e vice ordförande, tel 073-820 58 42
Birgitta Husén (KD), ledamot i kulturnämnden, tel 070-838 32 10

 

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera