Upprustad park i Fisksätra får stadsbyggnadsutmärkelse

Vinnaren av Nacka Stadsbyggnadsutmärkelse 2011 är Braxenparken i Fisksätra. ”En härlig mötesplats med något för alla”, enligt motiveringen.

Braxenparken i Fisksätra nyinvigdes den 9 september 2010 efter en rejäl upprustning. Upprustningen har genomförts av Nacka kommun och Stena Fastigheter med syftet att skapa en tryggare och trevligare utemiljö. Många av idéerna för parken kommer från de boende och föreningar som är aktiva i området.

Stadsbyggnadsprojektet Braxenparken var ett av 10 nominerade bidrag till Stadsbyggnadsutmärkelsen 2011. Vinnaren utsågs vid en omröstning bland deltagarna på de årliga Stadsbyggnadsdagarna 8-9 april. Stadsbyggnadsdagarna arrangeras av Nacka kommun och deltagarna är politiker och tjänstemän i Nacka samt byggherrar och fastighetsägare som är verksamma i kommunen.

Motiveringen till nomineringen av Braxenparken löd:
”En härlig mötesplats där det finns något för alla. Ytor och redskap som lockar till aktivitet och samvaro. Mjuka, böljande former väcker upptäckarglädje. Träd och exotiska växter har planterats ut, några ger bär och nötter som är ätliga. Vatten från duscharna rinner ut i en liten bäck. Parken är fint inplacerad vid bergskärningen utmed Fisksätravägen.”

Cathrin Bergenstråhle, ordförande i Miljö och Stadsbyggnadsnämnden, kommenterar utmärkelsen så här:

” Det är jätteroligt för Fisksätra och Fisksätraborna. Braxenparken och utmärkelsen bidrar till att göra Fisksätra mer attraktivt. Det är roligt när en fin gestaltning kommer så många människor till glädje.”

Priset, en plakett att sätta upp på platsen och ett diplom, delas ut vid en ceremoni senare i vår.

Läs mer om nya Braxenparken

http://www.nacka.se/web/fritid_natur/naturochparker/Nyheter/Sidor/Braxenparken_invigd.aspx

Läs mer om stadsbyggnadsutmärkelsen och tidigare pristagare

http://www.nacka.se/web/bo_bygga/bygglov/utmarkt/Sidor/2011.aspx

För mer information och bilder:

Birgitta Strömbäck

Birgitta Strömbäck, Bygglovenheten, Miljö- och stadsbyggnad
Tfn 08-718 94 11
E-post birgitta.stromback@nacka.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00

Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera