Avregistrering av aktierna

Avregistrering av aktierna i Näckebro AB Drott AB, som idag äger 97% av aktierna i Näckebro, har påkallat tvångsinlösen av utestående aktier i Näckebro och avser att begära förhandstillträde. Drott har vidare - som tidigare meddelats - förlängt sitt erbjudande till Näckebros aktieägare att förvärva deras aktier för 141 kr per aktie till och med den 2 november 1998. Mot bakgrund härav gäller följande: På begäran av Näckebro har Stockholms Fondbörs beslutat att avregistrera aktierna i Näckebro. Sista dag för handel är måndagen den 2 november 1998. Näckebro kommer inte att distribuera någon delårsrapport per 1998-09-30 till sina kvarvarande aktieägare. De som önskar ta del av Näckebros delårsrapport ombedes vända sig till Drott, tel. 08-545 83 000, för att erhålla Drotts delårsrapport i vilken Näckebros delårsrapport ingår som bilaga. Stockholm den 29 november 1998 Näckebro AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Mats Mared, styrelseordförande i Näckebro AB, tel. 08-545 83 010 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar