Förvärvsfinansieringen av Fabege säkerställd

Förvärvsfinansieringen av Fabege säkerställd Näckebro har idag erhållit erforderliga kreditlöften i form av en medellång lånefacilitet. Fullt utnyttjad tillsammans med befintlig likviditet i Näckebro kan därmed ett eventuellt förvärv av Fabege finansieras. Kreditlöftet innebär att det tredje förbehållet i Näckebros offentliga erbjudande till aktieägarna i Fabege 1997-06-04 inte längre är aktuellt. För ytterligare information: Lennart Schönning, VD tel 08-459 20 00, 070-645 02 50 Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karaktäriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter första kvartalet 1997 innehöll fastighetsportföljen cirka 900.000 kvm till ett bokfört värde av 7.600 mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar