Näckebro avvaktar med notering på A-listan

Näckebro avvaktar med notering på Alistan Sedan noteringen på börsens O-lista i juni 1996 har Näckebro etablerat sig som ett av de större och finansiellt starkaste fastighetsbolagen. På bolagsstämman den 22 april 1997 - och vid andra tillfällen - har Näckebro dessutom uttalat sin avsikt att på sikt noteras på börsens A-lista. På dagens styrelsesammanträde i Näckebro beslutades att avvakta med noteringen på A-listan. -I nuvarande läge med olika skatteregler och långsiktigt oklara villkor för notering på börsens respektive listor väljer vi att avvakta, kommenterar Lennart Schönning VD i Näckebro. -Det är det bästa vi kan göra för våra aktieägare i rådande läge. På styrelsemötet fastställdes resultatet för första halvåret som efter finansiella poster förbättrades med 65 mkr till 51 mkr ( -14 mkr ). Näckebros bud på Fabege har accepterats av ägare till mer än 90 % av aktiekapitalet och röstetalet i Fabege. Därmed fullföljs förvärvet och tvångsinlösen av resterande aktier har inletts. Efter förvärvet kommer Näckebros hyresintäkter att uppgå till cirka 1 200 mkr. Fastigheternas marknadsvärde beräknas överstiga 13 000 mkr och omfatta drygt 1,4 miljoner kvm. Bilaga: Näckebrokoncernens delårsrapport januarijuni 1997 För ytterligare information: VD Lennart Schönning tel 08-459 20 01, 070-645 02 50

Prenumerera

Dokument & länkar