Näckebro bygger ut Alvik Terrass för 95 Mkr

Näckebro bygger ut Alvik Terrass för 95 Mkr Näckebro har slutit avtal med Åke Larson Byggare om utbyggnad av Alvik Terrass i västra Stockholm. Avtalet innebär att kontorsytan utökas med 5 000 kvadratmeter. Avtalet är värt 95 Mkr. Näckebro förvärvade den 28 000 kvm stora fastigheten i december 1996 för 270 Mkr. Hyresintäkterna uppgår för närvarande till 25,5 Mkr per år. Arkitekt är Rickard Rothstein, Rickard Rothstein Arkitektkontor AB. Valet av byggare föll på Åke Larson Byggare för deras framgångsrika arbete med att korta ledtiderna i byggprocessen. - Alvik Terrass är ett tydligt exempel på Näckebros strategi att utveckla fastigheter med attraktivt läge, säger Näckebros VD Lennart Schönning. Det sjönära läget och det nya Alviks Torg gör fastigheten attraktiv för expansiva kunskapsföretag. Alvik blir även knutpunkt för kollektivtrafiken genom den nya snabbspårvägen och en ny flygbussterminal. Alvik Terrass byggdes 1979-80 för Zander & Ingeströms räkning och var tidigare huvudkontor för Alfa Laval. För ytterligare information, kontakta: VD Lennart Schönning, tfn 08-459 20 01 eller mobil 070-645 02 50.

Prenumerera

Dokument & länkar