Näckebro förhandlar om stora utlandsförsäljningar

Näckebro förhandlar om stora utlandsförsäljningar Fastighetsbolaget Näckebro för just nu förhandlingar om flera stora försäljningar av fastigheter i utlandet. Förhandlingarna är ett led i Näckebros strategi att avveckla fastigheter för drygt 2 miljarder kr, varav hälften i utlandet. De pågående förhandlingarna rör försäljningar av fastigheter för sammanlagt ca 750 mkr, d v s 75 % av de utländska avvecklingsfastigheterna. - Vi är inne i flera djupa diskussioner med olika parter som vi bedömer ska vara klara inom 2 - 3 månader, säger Näckebros VD Lennart Schönning som idag citeras i nyhetsbrevet Fastighetsvärlden. De fastigheter som är aktuella för försäljning är bl a Näckebros samtliga sex fastigheter i Holland. - Där har vi fått ett bra bud från en lokal investerare, säger Lennart Schönning. Det andra paketet som är aktuellt består av åtta mindre fastigheter i Storbritannien, dock inte i London där Näckebro kommer att stanna kvar. Köpcentret Lietoppen i Norge är också nära en försäljning. Centret är nu fullt uthyrt och det är främst norska investerare som visat sitt intresse.

Prenumerera

Dokument & länkar