Näckebro förvärvar två bostadsfastigheter i Göteborg.

Näckebro förvärvar två bostadsfastigheter i Göteborg. Näckebro har förvärvat två bostadsfastigheter för totalt 22,5 Mkr från Diligentia. Näckebro har från Diligentia förvärvat två bostadsfastigheter i Backa i Göteborg. Fastigheterna har en sammanlagd yta uppgående till 6.395 kvadratmeter och innehåller 80 lägenheter. Tillträde sker per den 2 december 1996. - Förvärvet kan ses som en enkel strukturåtgärd, då de förvärvade fastigheterna delar panncentral med tre fastigheter som vi redan äger. Göteborg är en av de fyra orter som är utvalda i Näckebros strategi, som presenterades i förra veckan, säger Lennart Schönning i en kommentar. Förvärvet avser fastigheterna Backa 7:13 och Backa 7:15 med gatuadress Sångspelsgatan 2 respektive Sångspelsgatan 3. Till redaktionen: För ytterligare upplysningar, kontakta: Lennart Schönning, verkställande direktör i Fastighets AB Näckebro, telefon 08-459 20 01, 070-645 02 50 Fastighets AB Näckebro noteras på Stockholms Fondbörs O-lista sedan i juni 1996. Bolaget är inriktat på ett koncentrerat fastighetsbestånd i Stockholm, Malmö, Göteborg och London, med huvudsaklig inriktning på kontor och bostäder. Fastighetsinnehavet omfattar cirka 890.000 kvadratmeter med ett bokfört värde av cirka 6.950 Mkr.

Prenumerera

Dokument & länkar