Näckebro fullföljer annorlunda strategi

Näckebro fullföljer annorlunda strategi: Första funktionsentreprenaden klar Profi Storstaden Förvaltning AB kommer att ta hand om Näckebros fastigheter i Sköndal i Stockholm. Avtalet innebär att entreprenören tar fullt ansvar för hela driften ifråga om ekonomi, administration, teknik, markskötsel, byggnad, installationer och övrigt löpande underhåll. Uppdraget omfattar 612 lägenheter och 11 000 kvm lokaler, totalt 61 000 kvm. Avtalet gäller t o m 31 december år 2 000. Näckebro skiljer sig från andra fastighetsbolag genom att köpa in såväl fastighetsförvaltningen som finansieringslösningar, juristtjänster, arkitekttjänster, ingenjörstjänster, PRtjänster och byggande. Den egna kompetensen koncentreras till ett fåtal medarbetare och specialister på fastigheter. -Arbetssättet med helt extern förvaltning är ovanligt inom branschen, men ligger rätt i tiden, kommenterar Andreas Philipson fastighetschef i Näckebro. Hyresgästerna har fördelen av att fastigheten sköts av lokalt förankrade specialister på förvaltning på de respektive orter där fastigheterna är belägna. -Avtalet med Profi Storstaden Förvaltning AB är den första funktionsentreprenaden i enlighet med vår övergripande strategi, avslutar Andreas Philipson. Profi Storstaden Förvaltning AB förvaltar totalt 1,3 miljoner kvm, däribland ett trettiotal av Näckebros fastigheter sedan 1992. -Vi har varit lyhörda för Näckebros utveckling och bidrar till att planerade kostnadseffektiviseringar blir verklighet, kommenterar Storstadens VD Bengt Ilveby. Ett exempel är vår ITstrategi som ger Näckebro en omfattande och snabb rapportering. För ytterligare information: Andreas Philipson, fastighetschef Näckebro tel 08-459 20 00 Bengt Ilveby, VD Profi Storstaden Förvaltning AB tel 08-617 18 50 Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karaktäriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informations-hantering. Fastighetsbeståndet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter första kvartalet 1997 innehöll fastighetsportföljen cirka 900.000 kvm till ett bokfört värde av 7.600 mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Dokument & länkar