Näckebro gör bytesaffär med Kungsleden

Näckebro säljer fastigheten Mercurius 15 i Karlstad till Kungsleden för 75 mkr. Försäljningen ger en reavinst på 9 mkr. Samtidigt förvärvar Näckebro tomträtten till Stigbygeln 3 i Solna för 35,5 mkr. Mercurius 15 är belägen vid Östra Torggatan 9-11 i centrala Karlstad och omfattar totalt 7.000 kvm. Fastigheten är byggd 1990 och innehåller kontor, butiker och bostäder. Köpeskillingen 75 mkr medför en reavinst på 9 mkr. Stigbygeln 3 är belägen på Gårdsvägen 8 i Solna och ligger granne med Näckebros sedan tidigare ägda fastighet Stigbygeln 5 på Gårdsvägen 10. Den förvärvade fastigheten är f n tom i avvaktan på en om- och tillbyggnad som kalkylerats till ca 29 mkr. Efter ombyggnaden kommer fastigheten att omfatta 6.250 kvm kontor, lager och garage. Preliminärt hyresavtal har tecknats för ca 2.500 kvm. För ytterligare information kontakta Lennart Schönning, VD, telefon 08-41219 01, 070-645 02 50

Prenumerera

Dokument & länkar