Näckebro har begärt avregistrering av Fabege AB

Näckebro har begärt avregistrering av Fabege AB Näckebro AB har begärt avregistrering av Fabege AB vid Stockholms Fondbörs, med sista dag för handel den 2 december 1997. Näckebro AB förvärvade 96% av aktierna i Fabege AB den 30 juli 1997. Därefter inleddes tvångsinlösenförfarande avseende övriga utestående aktier. För ytterligare information, kontakta Lennart Schönning, VD Näckebro tel 08-459 20 01, 070-645 02 50 Näckebro är ett innovativt fastighetsbolag som karakteriseras av modern organisationsfilosofi, aktiv fastighetsutveckling och öppen informationshantering. Fastighetsbestvändet är av hög kvalitet och håller på att koncentreras till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Efter fövärvet av Fabege innehåller fastighetsportf¤ljen cirka 1,4 miljon kvm till ett bokförtvärde av ca 13.000 mkr. Näckebro är noterat på Stockholms Fondbörs Olista.

Prenumerera

Dokument & länkar